Service – Ultracom

Service

OBS! Du kan även sända enheten till Ultracom auktoriserad service, som du kan titta upp här.

Om du fyller i serviceförfrågan på vår webbsida får du vidare instruktioner om hur enheten levereras till Ultracom för service.

Uppgifter

Garanti information

Jag har köpt produkten:

Ultracom lokaliseringsprodukter har två års garanti (externa antenner har ett års garanti). Garantin täcker material- och produktionsfel men inte fel som har uppkommit från normalt slitage eller olyckor. Garantins giltighet bevisar man med kvittot eller kopian av denna.Om du vill utnyttja utbyteserbjudandet, välj den enhet du är intresserad av från menyn. Vidare, mer detaljerad information om utbytet fås, efter att enheten väljts.
Enhetspaketet innehåller: Ultracom R10 med extern antenn, batteri, laddare, Ultracom-programvara 12 månader, Ultracom GlobalSIM, förbetalt 12 månader och frakt till båda riktningarna. Läs mer om enheten.


Enhetspaketet innehåller: Ultracom R10 med intern antenn, batteri, laddare, Ultracom-programvara 12 månader, Ultracom GlobalSIM som år förbetalt 12 månader och frakt till båda riktningarna. Läs mer om enheten .


Enhetspaketet innehåller: Avius (VHF-pejl och VHF-mottagare), Ultracom-programvara 12 månader och frakt till båda riktningarna. Läs mer om enheten .


Välj maxkostnad du är färdig att betala innan servicen är i kontakt med dig. Välj även andra åtgärder du vill att servicen gör. Frakt inkluderas i det slutliga priset.Underhållspaket 1826 SEK inklusive frakt. Servicepaketets innehåll hittar du här. (Obs! Underhållspaket är tillgängligt för hund-GPS 2012 och nyare).


Betalningsmetod

PostnordUnderhallspaket 908 SEK inklusive frakt. Servicepaketets innehåll hittar du här

Kontakt

Fyll in kontaktinformation. Enheten sänds tillbaka till den givna adressen:

Kontrollera att uppgifterna är rätt. Uppgifterna kan inte rättas i efterhand. När du är färdig, tryck på skicka-knappen och du får leveransuppgifterna skickade till angiven e-mail

Om e-mailen inte kommer fram inom cirka 10 minuter, kolla skräppostmappen. Vid problem, kontakta : service@ultracom.se