Service – Ultracom

Service

Uppgifter

Gör en serviceförfrågan eller ett utbyteserbjudande till din enhet, genom att fylla in fälten nedan. Du får mer detaljerade instruktioner via e-post, om leveransen av enheten.

Garanti information

Jag har köpt produkten:

Ultracom lokaliseringsprodukter har två års garanti (externa antenner har ett års garanti). Garantin täcker material- och produktionsfel men inte fel som har uppkommit från normalt slitage eller olyckor. Garantins giltighet bevisar man med kvittot eller kopian av denna.
Om du vill utnyttja utbyteserbjudandet, välj den enhet du är intresserad av från menyn. Vidare, mer detaljerad information om utbytet fås, efter att enheten väljts.
Enhetspaketet innehåller: Ultracom R10 med extern antenn, batteri, laddare, Ultracom-programvara 12 månader, Ultracom GlobalSIM, förbetalt 12 månader och frakt till båda riktningarna. Läs mer om enheten.


Enhetspaketet innehåller: Ultracom R10 med intern antenn, batteri, laddare, Ultracom-programvara 12 månader, Ultracom GlobalSIM som år förbetalt 12 månader och frakt till båda riktningarna. Läs mer om enheten .


Enhetspaketet innehåller: Avius (VHF-pejl och VHF-mottagare), Ultracom-programvara 12 månader och frakt till båda riktningarna. Läs mer om enheten .


Välj maxkostnad du är färdig att betala innan servicen är i kontakt med dig. OBS! Minimum serviceavgift är € 74,40 (inkl.moms 24%). Om enheten inte servas efter kostnadsberäkningen, debiterar vi minimumavgiften och eventuella fraktkostnader.

Observera också, att det finns inget service tillgänglig för Hund-GPS 2010- och äldre pejlar. Du kan ändå uttnytja utbyteserbjudandet för dessa enheter.


Betalningsmetod

Klarna (delbetalning, faktura, kontogirering, kreditkort eller bankkort). Du kommer att få betalningsinstruktioner via SMS när service är klar.


Felbeskrivning/meddelande


Kontakt

Fyll in kontaktinformation. Enheten sänds tillbaka till den givna adressen:


Kontrollera att uppgifterna är rätt. Uppgifterna kan inte rättas i efterhand. När du är färdig, tryck på skicka-knappen och du får leveransuppgifterna skickade till angiven e-mail

Om e-mailen inte kommer fram inom cirka 10 minuter, kolla skräppostmappen. Vid problem, kontakta : service@ultracom.se