Servicetid – Ultracom

Servicetid

Den beräknad servicetiden för vecka 39, är cirka 5 arbetsdagar.

Den genomsnittliga servicetiden för vecka 38 var 3,4 arbetsdagar.

Du kan göra en serviceförfrågan i vår webbsida.

OBS! Servicetiden är den tiden mellan, när enheten har mottagits i Ultracom och skickats från Ultracom.